กิจกรรมทั่วไป

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรางวัลคุณภาพ ใหักับ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

14 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2018, คุณโชเฮอิ โยโกยามา และทีม เป็นตัวแทนไปรับมอบรางวัลคุณภาพ จากตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 Gallery