ดูแลและใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา เรามุ่งมั่นดูแลและใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อการรักษาชื่อเสียงในฐานะศูนย์แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นหลายประเภท บริษัทฯ ใช้กระบวนการผลิต ระบบการจัดเก็บสินค้า เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ และหารบริการเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อจัดส่งชิ้นงานถึงลูกค้าให้ตรงตามเวลา และการบริการเฉพาะด้านอื่นๆ ที่ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด

และด้วยการคัดสรรคุณภาพอย่างเข้มงวดของวัตถุดิบทั้งเหล็กแผ่นและเหล็กม้วน สินค้าของเราจึงมีคุณภาพสูง ในราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้า การใช้ระบบการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ช่วยให้การดำเนินงานของเรา รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งการขนส่งและรับสินค้า ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกและการขนส่งสินค้าทางเรือ

ผลิตภัณฑ์ของเรา