ร่วมงานกับเรา

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่ว่าจะในหน่วยงานใดของบริษัท คุณจะได้รับการพัฒนา ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐาน กับโอกาสที่ไม่เคยปิดกั้น เพื่อให้ทุกคนได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัท การส่งฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมทดสอบความรู้ และทักษะเฉพาะด้านในวิชาชีพ ที่ตรงกับลักษณะงาน คุณพร้อมหรือยัง.... หากคุณพร้อมแล้ว และคิดว่าคุณคือ คนหัวคิดทันสมัย และพร้อมที่จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าของเรา หากคุณพร้อมแล้ว มาสมัครร่วมงานกับเรา โดยตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

ยังไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร