กิจกรรมทั่วไป

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


ประกาศเกียรติคุณด้านสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนดีเด่นประจำปี 2564

15 กันยายน 2564 - 15 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  นาวาอากาศตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้มอบโล่ประกาศเกีรยติคุณให้กับบริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้านสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนดีเด่นประจำปี 2564  ในเขตพื้นที่ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชาGallery