กิจกรรมทั่วไป

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


รางวัล Top Supplier จากลูกค้า AAT

14 ธันวาคม 2564 - 14 ธันวาคม 2564

On 30 Nov 2021, SMTL’s Top Management team went to got the Top Supplier Award in year 2021 at AAT customer because of we can achieved all criteria of AAT customer including Q-Quality / C-Cost / D-Delivery performance are all excellence of steel suppliers in this year.

 

เมื่อวันที่ 30/11/2021 ทางผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ AAT ซึ่งเป็นรางวัล Top Supplier Award เนื่องจากทาง SMTL สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดของลูกค้า AAT ได้ ไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพ ราคา การขนส่ง และ ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมในหมวดหมู่กลุ่มงานเหล็ก สำหรับปีนี้

 Gallery