สเปคเครื่องจักร

ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย)


SLITTER 4' NO.2 (S42)
SLITTER 4' NO.3 (S43)
SLITTER 4' NO.6 (S46)
SLITTER 4' NO.7 (S47)
MINI SLITTER NO.2 (MS2)
MINI SLITTER NO.6 (MS6)
LEVELLER 5' NO.1 (L51)
LEVELLER 5' NO.6 (L56)
LEVELLER 6' NO.1 (L61)
MINI LEVELLER NO.3 (ML3)
MINI LEVELLER NO.4 (ML4)
MINI LEVELLER NO.7 (ML7)
MINI LEVELLER NO.8 (ML8)
MINI LEVELLER NO.9 (ML9)
MINI LEVELLER NO.10 (ML10)
BLANKING (BLK)
TWB (TWB1)
TWB (TWB3)
TWB (TWB4)
RESHEAR NO.5 (RS5)
RESHEAR NO.6 (RS6)
RESHEAR NO.7 (RS7)
RESHEAR NO.9 (RS9)
RESHEAR NO.10 (RS10)

Machine Specification

Type of Machine